Aid

VÂVEYLA

“VÂVEYLA” YETİMHANE
.
.
.
@haseneorg ile olan çalışmamızın VÂVEYLA adlı Yetimhane eseri Sizlerin eseridir, bağışçılarımızdan ve de yetimleri üstlenen bütün kardeşlerimizden Allah ﷻ razı olsun. #iyikiiyiinsanlarvar
.
.
.
Afrika’da mutluluk paylaşılabilen bir duygudur. İnsanların, sahip oldukları hiç bir şey olmamasına rağmen, paylaştıkları çok değerli üstün niteliği var: 🎈Tevekkül ve Tebessüm 🥰
mutlulukvakti571

help

children

africa

aid

spendenaktion

afrika

helfenkannjeder

kinder

waisenhaus

yetim

yetimhane

yardım

cocuk

öksüz

sendekatıl

mutluluk

destek

kampanya

okul

helpforafrica

humanity

humanitarianaidIBAN: DE89720900000007501226
BIC: GENODEF1AUB
Verwendungszweck: Spende für Waisenkinder

Aid

👦🏾👧🏽👶🏾
…Bir insanın kalbine sevinç koyabiliyorsan, Senin de sevinçlerine Cennet koysunlar… 🎈
.
.
.
Kainat yekvücut, tek varlıktır. Herkes ve herşey görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma; bir başkasının, hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi, tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti, herkesin yüzünü güldürebilir. #ŞemsTebrizi
.
.
.
Mescid inşaatı için kocaman bir aile olup desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Akabinde Mescid önüne su kuyusu açılmasına sebeb olan bağışçılarımızdan da Allah ﷻ razı olsun. Şu sevinç sesleri kalblerimize inşirâh ferahlığı versin inşâallah ان شاء الله
Bağışçıların her birini maalesef ki bilemiyoruz, onlar kendilerini biliyor – ofiste kumbaralara atılan sadakaları takip etmemiz mümkün değil. Bundan sebeb hayırlarınızın bir kısmını paylaşıyoruz sosyal medyada. Velakin bu tür paylaşımlarımızdan rahatsız olanlar zahmet edip yorum yapmayı bıraksın da direk takipten çıksın bir zahmet. Teşekkürler.
.
.
.
💦 💧 Kuyu projesi:
Dünyanın birçok yerinde kuraklık, kronik su kıtlığı, küresel ısınma, yokluk ve imkansızlık nedeniyle suyun önemi gün be gün tüm ülkeler için artarken, başta Afrika kıtası olmak üzere her gün yüzlerce kişi temiz suya ulaşamamakta ve yaşamını yitirmektedir. Kuyu projesinde yardımların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin su projesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüklerini hafifletmek, Afrika’daki bu kuraklık dalgasına çare olmak, bir bardak su için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan bedenlerin mesafelerini kısaltmak ve susuzluktan kurumuş yüreklere bir su damlası olabilmek amacımızdır…
.
.

.

http://www.africa571.help

Aid

Mutlulukvakti 🤍

Afrika Kamerun 🇨🇲 Kousseri şehrinde Hille Haoussa semtinde yapımı başlatılacak olan Mescit için Sende 🧱 destek de bulunmak istermisin? 🤎

iyilikyapiyilikbul


Câmilerin yapımı, imar edilmesi ve namaz kılanlara hazır hâle getirilmesi, Allah Teâlâ’nın, karşılığında büyük sevaplar vâdettiği en fazîletli amellerdendir. Bu amel, sevâp ve ecri, insanın vefâtından sonra bile devam eden sadaka-i câriyedendir.
Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder.İşte doğru yolu bulmaları umulanlar bunlardır.”
Nebi ﷺ ₅₇₁ de bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Kim, (Allah rızâsı için) bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar.”
Câbir b. Abdullah’tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah ﷺ ₅₇₁ – şöyle buyurmuştur:

“Kim (Allah rızâsı için) orman tavuğunun yuvası kadar veya daha küçük bir mescit inşa ederse, Allah da ona cennette bir ev (köşk) yapar.”

İlim ehli bu konuda şöyle demişlerdir:
Hadiste geçen ibâre, mübalağa içindir. Yani yapılan mescit, bu kadar (orman tavuğunun yuvası kadar) küçük olsa bile, demektir.
Bir mescidin veya câminin yapımına katkıda bulunan kimseye, katkıda bulunduğu kadar ecir vardır. Ayrıca iyilik ve takvâda başkasına yardımcı olduğu için de kendisine yine ecir vardır.
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin-:
“İki veya üç kişi veyahut da daha fazla kişiler bir mescidin yapımına katkıda bulunmuşlarsa (ortak olmuşlarsa), onlardan her birisine bir mescit yapmış ecri verilir mi, yoksa daha az mı ecir verilir?” diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:
“İzâ Zulzilet (Zilzâl) sûresini okudun mu? Allah Teâlâ sûrenin sonunda buyuruyor:
“Kim zerre ağırlığınca hayır işlemişse, onu(n mükâfatını) görür.Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlemişse, onu(n cezasını) görür.”
Herkes, yaptığı kadar ecir alır…

Mutlulukvakti571 #kaynak #islamQA

Aid

Alaattin ♥️

#Mutlulukvakti571

Bu anlara sebeb olan her birinizi ikicihanda sevince boğsun Mevlâm 🤍

Allah ﷻ niyetinizi kabul etsin, bakın bir hasta yavrunun gözlerinde ki ışığa, mutluluğa ve umuda.

Size hastalığında dahi hamd edip duâ eden Alaattin’den kareleri paylaşıyorum.💚

.

.

.

#kalbimdengeçenlerdebugün

Hep derim “hastalık” iyi insan sınavıdır. İki çeşit algısı olan, durumu idrak edip şükreden;

ve de isyana düşen vardır. (Mevlâm her daim idrak edenlerden eylesin)

Hani deriz ya kötülere bi şey olmaz, nasıl da doğru değilmi?! Hiç hastalanmaz, hiç sınanmazlar. Sınandıkları vakitte sınandığını anlamayacak kadar kalpleri artık kararmıştır. Allah ﷻ ıslah eylesin.

#karma

.

.

#Diyanetişleriuzmanı kaleminden…

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara, 2/155.)

O, türlü zorluk ve sıkıntılara rağmen imanında sebat eden, isyan ve inkâr etmeyen kullarını ayırt etmek ister. Her durum ve şartta sarsılmaz bir imanla kendisine yönelenleri kulluğuna kabul eder: “İnsanlar, ‘inandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler. Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.” (Ankebut, 29/2-3.)

Yüce Allah’ın kulunu imtihan etmesi, onun kemalat yolculuğunda manen olgunlaşmasına vesile olan bir durumdur. İnsan sabır ve temkini kuşandığı zaman olgunlaşır. Meselelere temkinli yaklaşan kişinin her işi hayırla neticelenir. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder bu onun için hayır olur. Sevinçli bir hâl yaşarsa buna şükreder, bu da onun için hayır olur. (Riyâzü’s-Sâlihin, I/54.) İnsan sıkıntı ve zorluklarla sınandığında hayata, olaylara ve kişilere farklı açılardan bakma becerisi kazanır. Daha hoşgörülü, daha merhametli daha sabırlı bir insan olma fırsatını yakalar. Başka insanların acılarını anlar, dertlerine ortak olur. Yaratılanı Yaratandan ötürü.

Musibetten dersler çıkarmanın yolu böylesi tefekkürî bir yaklaşımdır. Diğer taraftan biliyoruz ki büyük gelişmelerin, değişim ve dönüşümlerin hem fert hem toplumsal planda hep kaos zamanlarından sonra meydana gelmiştir. İnsanoğlu karşılaştığı zorluğu yenmek ve salimen ondan çıkmak için maddi ve manevi tüm güç ve yeteneklerini seferber eder. Bu da beraberinde hayırlı değişimleri ve yeni açılımları getirir.

Musibetler Rabbimize yakınlaşmaya ve arınmaya da vesile olur. İnsan, fıtratı gereği bir sıkıntıyla karşılaştığında ve ona bir zarar dokunduğunda hemen Rabbine yönelir ve O’na dua eder. (Rum, 30/33.) İnsan ne kadar aciz ve zayıf bir varlık olduğunu böyle zamanlarda daha iyi idrak eder. Rabbine yönelir ve O’ndan medet umar. Zira kulun başına gelen her musibet onun için bir arınma vesilesidir. 

Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor Cenab-ı Hak İnşirah suresinde. Bu ayet-i celileyi iki kez tekrarlayan Yüce Rabbimiz, biz insanoğluna sıkıntı ve musibetlerdeki ibret ve hikmetleri idrak ederek inşiraha ereceğine işaret eder. Rabbim tüm musibetlere sabır göstermeyi ve hikmet nazarıyla okumayı nasip eylesin.

Aid

Çocuklar üşümesin!

🎈👧🏻👶🏻👦🏻♥️

.
.
.
Sizlerin teslim ettiği bağışlarınızı bugünde Güneydoğu da ki ilkokul çocuklarına mont ve ayakkabı olarak harcadık ve dağıttık. Şuan bölgede olup canla başla çalışmalarımızı sürdüren @muhammet_cilay ve @incikresul kardeşimize ayriyetten teşekkür ederiz.
Destekleyen herkesten
Allah ﷻ razı olsun ve kabul buyursun 🤲🏻✨ inşâallah ان شاء الله
.
.
.
.

#help #children #africa #kalbinizgibigeçsinhayatınız

aid #spendenaktion #afrika #helfenkannjeder #kinder #waisenhaus #yetim #yetimhane #yardım #cocuk #öksüz #sendekatıl #mutluluk #covid_19 #kurban

.
.
.
http://www.africa571.help
🤍
.
.
.
﴾7﴿ Kim zerre miktarı hayır/iyilik yapmışsa onu (karşılığını) görür.
﴾8﴿ Kim de zerre miktarı şer / kötülük işlemişse onu (karşılığını) görür.

herşeymisliyle

iadeKarma

Aid

Çocuklar hep gülsün 🎈

Sizlerin bize teslim ettiği Afrika kasasından bu gün ki harcamayı iç savaşlardan etkilenmiş olup acil yardım çağrısı talebinde bulunan Kamerun’da ki kardeşlerimize yaptık.
Allah ﷻ razı olsun Sizden 🤲🏻✨
.
.
.
Afrikᥲ’dᥲ mᥙtᥣᥙᥣᥙk ρᥲყᥣᥲşıᥣᥲbiᥣᥱᥒ bir dᥙყgᥙdᥙr. İᥒsᥲᥒᥣᥲrıᥒ, sᥲhiρ oᥣdᥙkᥣᥲrı hiç bir şᥱყ oᥣmᥲmᥲsıᥒᥲ rᥲğmᥱᥒ, ρᥲყᥣᥲştıkᥣᥲrı çok dᥱğᥱrᥣi ᥙ̈stᥙ̈ᥒ ᥒitᥱᥣiği vᥲr: 🎈Tᥱvᥱkkᥙ̈ᥣ vᥱ Tᥱbᥱssᥙ̈m 🥰
.
.

help #children #africa #kalbinizgibigeçsinhayatınız

aid #spendenaktion #afrika #helfenkannjeder #kinder #waisenhaus #yetim #yetimhane #yardım #cocuk #öksüz #sendekatıl #mutluluk #covid_19 #kurban

.
.
.
http://www.africa571.help

Aid

Yetimhane “vâveyla”

#YetimiYetimBırakma #Mutlulukvakti571

🎈💌❤️

…beklenen Yetimhane projesinin sonuna geldik Elhâmdulillah الحمدالله

Bağışçılarımızın bir çoğu bilir ki, bi süredir Afrika da yetimhane projesi için Hasene ile çalışmalardayız. Pandemi araya girince süreç maalesef ki uzadı, velâkin artık bitti. Son işlemler yapılmakta şuan.

Yetimhane’nin ismini naçizane kararım ile “VÂVEYLA“ olarak adlandırdım. Dilerim ki – mutluluk “ÇIĞLIKLARI” ile çınlasın yetimlerin gülüşleri…!

👶🏾👧🏽🧒🏽👦🏾🤎

#GülmekÇocuklaraYakışıyor

Bu okulumuz da bir YETİM’i de Sen sahiplenmek ister misin?

“Kim Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç sayısınca iyilik yazılır. Kim, yanında bulunan yetim erkek veya kız çocuğuna iyi davranırsa, ben ve o kimse (şehadet ve orta parmağını birleştirerek) cennette şu ikisi gibi kardeşiz.”

Hâdis-i Şerif

Aylık sadece 35 € ile bir yetime destek olabilirsiniz!

Yetimi en az bir yıl destekleyen her bir yetim destekçisine yetimi hakkında bilgi içeren dosya gönderiyoruz. Gönderilen dosyada yetimin fotoğrafı ile birlikte yaşadığı şehir, aile, okul ve kişisel bilgileri yer alıyor.

Yetim projesi; savaş, doğal afet, kaza ve hastalık gibi değişik sebeplerle annesini, babasını veyahut her ikisini de kaybetmiş – kendisine sahip çıkacak yakını bulunmayan, bulunsa dahi yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olma kapsamında düşünülmüş bir projedir.

“Yetimi yetim bırakma”

sloganı çerçevesinde yürütülen bu çalışma ile yetimlere düzenli ve sürekli destek olunmaktadır.

Soru veya görüşleriniz için bize her zaman ulaşabilirsiniz.
Şuan ki hali…
Aid

🤍 YETİMLER BULUŞMASI 2021

“Yetime sahip çıkılmazsa yetim kalır, yetimi yetim bırakma!”

.

.

Dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuk savaş ve doğal afetler sebebiyle hayatlarını yetim ve öksüz olarak sürdürüyorlar. Sahipsiz ve savunmasız durumda olan yetimler, kendilerine destek bulamazlarsa organ mafyaları, insan tacirleri gibi şer odaklı güçlerin ağlarına düşebiliyorlar. Bu çocuklara destek olma kapsamında düşünülmüş bir proje:

“Yetimi yetim bırakma” #Hasene tarafından düzenli bir şekilde yürütülen projedir.

.

📸 resimler gözlemcilerimizden:

Bayram Ali Kukal 27.10.2021

Ruanda 🇷🇼 🇹🇷

Hacı İlbay 27.10.2021

Burkina Faso 🇧🇫 🇹🇷

Cemalettin Kaya 26.10.2021

Uganda 🇺🇬 🇹🇷

Yetimler Buluşması

27.10.2021

Sancak / Sırbistan 🇷🇸 🇹🇷

.

.

.

#hasene #humanitarian #love #humanity #charity #nonprofit #covid #donate #help #legend #humanrights #humanitarianaid #children #refugees #africa #helpforafrica #peace #aid #scool #motivation #inspiration #photography #Mutlulukvakti571

🌐 http://www.africa571.help

Aid

Mutluluğun Kareleri 2021

Kurban #Hasene

Mutlulukvakti571

👶🏾👧🏽🧒🏽🤎

📸 by @haseneguneybavyera @reiseeckedeluxe
http://www.africa571.help
©️ resim hakları saklıdır.
.
.
.
Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak ne yaparsanız;
Muhakkak ki Allah, yapılan o iyiliği hakkıyla bilendir.”
~ Bakara 215 ~
.
.
.
.
Geçtigimiz senelerde ki gibi kurban bayramında Afrika ve Asya kıtasında Türkiye dahil dört ülkedeydik. “Mutluluğun tek yolu MUTLU etmektir” diyerek sizlerden emanet aldığımız kurban bağışlarını @hasene ekibimizle ulaştırdık.
Dünyanın bir çok köşesinde on binlerce insanın sevincine aracı olduk – binlerce çocuğumuzu da bayramlık kıyafetlerle sevindirdik. Zekat, fitre, sadaka, erzak ve bayramlık bağışlarınızı binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırdık.
Rabbim ﷻ niyetlerinizi kabul eylesin.

kalbimizgibigeçsinömrümüz

.
.
.
.
.

DÜNYANINDENGESİ bozukluğundan paylaşmaya geçiktirdiğimiz karelerle #iyilikyap

2020 hepimiz için değişik bir yıl olmuştu – 2021 ise daha değişik ilerliyor…
Pandemisi, depremleri, kuraklık, selleri ve ısınan havalarla birlikte yangınlar – velhasıl kelâm kendimizi bir de bambaşka bir felaketin ortasında bulduk: iklim krizi… doğa krizi… canlılar krizi…

Doğanın dengesinin bozulmasının en büyük sorumlusu tabi ki insan. Asitli yakıtların yakılması, ormanların tahrip edilmesi ve giderek azalması, plansız kentleşme gibi etkenler iklim değişikliği hususunda çığ gibi büyüyen nedenleri oluşturuyor.

İklim değişikliğinin etkileri düşündüğünüz gibi sadece sıcaklık artışından ibaret değil. Kuraklık, sel, kasırga gibi felaketlerin sıkça yaşanması ve akabinde denizlerdeki su seviyesinin yükselmesi, kütlelerin erimesi gibi durumlar neticesinde tüm canlı grupları risk altına giriyor. Pek çok hayvan ve bitki türünün nesli tükendiği gibi biz insanlar da kendi sonumuzu kendi ellerimizle hazırlıyoruz. #çoküzücü
Önce bireysel, sonrasında ise kitlesel ve etkili ufak iyilikler yaparak hem bu dünyayı, hemde ahiret dünyamızı şekillendirebiliriz… #iyilikyap

  • bizimle birlikte bir “iyilik” tuğlası da Sen koymak istermisin?